Thực trạng và bài học kinh nghiệm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Chủ nhiệm : Phạm Quốc Thăng

Thư ký : Trần Thị Hiền

Người tham gia : Lê Thị Hương Thuý Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng TNMT huyện Hiệp Hòa; Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc chi nhánh VPĐKQSD đất huyện Hiệp Hòa

Thời gian thực hiện : 03/01/2021-03/01/2022

Loại nhiệm vụ : Đề tài

Mục tiêu : <p><span style="color:black;">Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, trong sản xuất nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, đất nông&nbsp;nghiệp là nguồn lực quyết định để người nông dân tồn tại và phát triển trong nền&nbsp; kinh tế thị trường hiện nay. Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn, có vị trí cố định trong không gian, không thể di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.</span></p><p><span style="color:black;">Sự manh mún ruộng đất đã dẫn đến tình trạng chung là hiệu quả của sản xuất nông nghiệp thấp, hạn chế khả năng đổi mới và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tình trạng manh mún ruộng đất còn gây nên những khó khăn trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất.</span></p><p><span style="color:black;">Dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước tạo động</span> lực mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Xác định tầm quan trọng đó, tỉnh Bắc Giang đã và đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT<strong>.</strong></p><p><span style="color:black;">Hiệp Hòa là huyện trung du thuộc phía Tây - Nam của tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 60 km về phía Bắc theo Quốc lộ 1A. Huyện có có tổng diện tích tự nhiên là&nbsp;</span><span style="background-color:white;color:black;">20.110&nbsp;</span><span style="color:black;">ha với 26 đơn vị hành chính (gồm 01 thị trấn và 25 xã).</span> Huyện Hiệp Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên là 20.599,63 ha (chiếm 5,25 % diện tích toàn tỉnh), có dân số 248.248 khẩu, mật độ dân số 1.205 người/km<sup>2</sup>.</p><p><span style="color:black;">Từ</span> năm 2014 đến nay huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành 100% công tác đo đạc để phục vụ cho việc cấp giấy CN sau dồn điền, đổi thửa. Huyện đã đo đạc được 3386,67 ha; đã thực hiện chỉnh lý, thu hồi GCNQSD đất 69 dự án, diện tích gần 199 ha; thực hiện chỉnh lý biến động 1.043 hồ sơ với gần 73ha.</p><p>Tuy nhiên kết quả cấp GCN sau dồn điền trong giai đoạn 2017-2021 vẫn còn chậm, hồ sơ cấp GCN còn nhiều sai sót, phải đính chính, sửa chữa nhiều; số hồ sơ chưa thực hiện còn nhiều với gần 2 nghìn hồ sơ; một số xã chưa quan tâm sâu sát đến công tác lập hồ sơ cấp GCN sau dồn điền đổi thửa nên công tác này còn chậm, gặp nhiều khó khăn; công tác in và trao GCN sau dồn diền cho các hộ dân còn chậm... cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện hiệu quả công tác này trên địa bàn huyện trong thời gian tới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho huyện và các địa phương khác.Vì vậy việc tìm hiểu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.&nbsp;</p><p>Xuất phát từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện đề tài</p><p><i>“Thực trạng và bài học kinh nghiệm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”</i></p>

Nội dung :

Tóm tắt :