• 29/02/2020

Bằng cách giới thiệu các phương thức canh tác mới, AI đang chuyển đổi nông nghiệp theo hướng có lợi cho xã hội trên toàn cầu.


  • 09/12/2019

Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2018, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và phương pháp giảng trên đồng ruộng FFS” cho 60 cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông đến từ 5 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh và Bắc Giang.


  • 09/12/2019

Từ ngày 12 – 19/7/2019 được sự ủy quyền của Cục Kinh tế hợp tác & Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp & PTNT, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức làm công tác bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” cho 35 cán bộ, công chức làm công tác bố trí dân cư đến từ các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.