Xây dựng lưới khống chế địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Chủ nhiệm : Đỗ Thị Lan Anh

Thư ký :

Người tham gia : Trịnh Xuân Huy

Thời gian thực hiện : 06/07/2018-12/01/2019

Loại nhiệm vụ : Đề tài

Mục tiêu : <p>Xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là một xã vùng cao với tổng diện tích tự nhiên là 1.740,54 ha cho đến năn 2018 vẫn chưa có hệ thống bản đồ địa chính số chính quy phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại địa phương, thành lập bản đồ địa chính là một yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để có được hệ thống bản đồ địa chính đảm bảo về độ chính xác đúng theo quy phạm thì bước tiên quyết đó là công tác xây dựng lưới khống chế địa chính, đó được coi như bộ khung để thực hiện các công việc đo đạc sau này. Mạng lưới khống chế địa chính được xây dựng thống nhất, được đo nối với các điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, thể hiện được các yếu tố nội dung địa hình, địa vật lên trên bản đồ. Để xây dựng lưới khống chế địa chính có thể sử dụng phương pháp đường chuyền đo góc cạnh hoặc phương pháp công nghệ GNSS. Quan trọng hơn là hệ thống lưới khống chế địa chính giúp cho các cán bộ địa chính quản lý các thông tin trên bản đồ một cách đồng bộ trên phạm vi rộng lớn.</p><p>Với những thực tế trên, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài&nbsp;</p><p><i>“Xây dựng lưới khống chế địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.”</i></p>

Nội dung :

Tóm tắt :