Năng suất sinh sản ở một số tổ hợp lai giữa đực Duroc và đực F1(PxD) phối với nái lai F1(LxY) trong một số trang trại chăn nuôi tại tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Đặng Hồng Quyên, Nguyễn Thị Xuân Hồng

Thuộc tạp chí : Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Số :

Tạp chí thuộc : Tạp chí quốc tế khác

Năm xuất bản : 2015

Nước xuất bản : Việt Nam

Tóm tắt :