Bổ sung chế phẩm thảo dược vào khẩu phần ăn cho lợn thịt

Tác giả : Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Việt Phương và Vũ Đình Tôn

Thuộc tạp chí : Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

Số : 3-2018

Tạp chí thuộc : Tạp chí quốc tế khác

Năm xuất bản : 2018

Nước xuất bản : Việt Nam

Tóm tắt :

Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình chăn nuôi và mức độ cũng như xu hướng sử dụng thức ăn tự phối trộn trong chăn nuôi lợn tại các cơ sở chăn nuôi huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Trong tổng số 100 cơ sở chăn nuôi được điều tra, trong đó có 17% thuộc CSCN lớn; 57% có QM trung bình và 26% có QM nhỏ. Hình thức chăn nuôi kết hợp cả lợn nái và lợn thịt là phổ biến nhất ở cả ba quy mô (82,35% ở quy mô lớn, 71,4% ở quy mô trung bình và 57,64% ở quy mô nhỏ). Năng suất chăn nuôi của các cơ sở khá cao, đặc biệt là ở quy mô lớn và có sự khác biệt rõ rệt so với hai QM còn lại cả ở lợn nái và lợn thịt. Nguồn thức ăn sử dụng chủ yếu là TACN, nhất là ở các CSCN QM lớn; sử dụng TACN kết hợp với TATPT khá cao: 63,64% ở QM trung bình và 86,36% ở QM nhỏ đối với lợn nái và 40,41% ở QM trung bình và 73,68% ở QM nhỏ đối với lợn thịt. Xu hướng trong thời gian tới sử dụng TATPT có thể sẽ tăng lên cả về lợn thịt và lợn nái ở cả ba QM chăn nuôi.