Tình hình chăn nuôi và sử dụng thức ăn tự phối trộn trong các cơ sở chăn nuôi tại huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Tác giả : Đặng Thuý Nhung *, Đặng Vũ Hòa2 và Bùi Văn Định1

Thuộc tạp chí : Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Số : 2/2019

Tạp chí thuộc : Tạp chí quốc tế khác

Năm xuất bản : 2019

Nước xuất bản : Ấn Độ

Tóm tắt :

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng của hai chế phẩm thảo dược là Nor-Gutan và NSOAB9 bổ sung vào khẩu phần ăn của lợn thịt. Thí nghiệm được tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 56-77 ngày tuổi: chọn 252 con, phân ngẫu nhiên vào 3 lô: ĐC, TN1, TN2 và giai đoạn 78-98 ngày tuổi: sau khi kết thúc giai đoạn 56-77 ngày tuổi, chọn 180 con, phân ngẫu nhiên vào 3 lô: ĐC, TN1, TN2. Lợn trong các lô ĐC được ăn khẩu phần cơ sở (KPCS), lợn trong TN1 được ăn KPCS có bổ sung thêm 1,0kg chế phẩm Nor-Gutan trong 1 tấn TA, lợn trong TN2 được ăn KPCS có bổ sung thêm 1,2kg chế phẩm NSOAB9 trong 1 tấn TA. Kết quả cho thấy đối với lợn trong giai đoạn 56-77 và 78-97 ngày tuổi, chế phẩm Nor-Gutan nâng cao được tăng khối lượng trung bình hàng ngày tương ứng là 9,7 và 6,4%, trong khi đó chế phẩm NSOAB9 đạt được tương ứng là 7,3 và 4,1%. Cả hai chế phẩm đều có tác dụng giảm được tiêu tốn và chi phí thức ăn trên một kg tăng khối lượng, hạn chế được tiêu chảy. Từ khóa: Chế phẩm thảo dược, lợn thịt, khẩu phần ăn, sinh trưởng, tiêu chảy